መግለፂ ቅዋም ጕባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ

ክሳብ ሕዚ ኣብ ምንም ዘይተሳተፉ ብኣማኢት ዝቝፀሩ ካህናት ብጥዪት ረጊፎም፣ ሸኻት፣ ኢማማት ተቐቲሎም፣ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ምእመናን ሃሊቖም፣ ዝተረፉ ድማ ገዝኦም ንብረቶም ሓዲጎ ተሰዲዶም፣ ኣብያተ ክርስቲያናት፣ መስጊዳት ዓኒዎም፣ ገዳማት ብከቢድ ኣፅዋር ተደብዲቦም። ቅርሲታት ተዘሪፎም፣ ንዋየ ቅዱሳት ተቓፂሎም፣ ንብረት ምእመናን ተዘሚቶም፣ መሳርሒ ትካላት መሰረተ ልምዓት ተጓሕጒሖም ተወሲዶም፣ ትካላት ጥዕና፣ ቤት ትምህርቲ፣ ፋብሪካታት በሪሶም፣ ውልቃዊን ዘይውልቃዊን ህዝባዊ ትካላት ከም ዘይነበሩ ኰይኖም፣ ኣንስቲ ካህናትን ደናግልን ተራኺሰንን ተደፈረንን፣ እኖን ጓልን ብእንስሳዊ ባህሪ ብሓባር ተደፊረን።

Continue Reading መግለፂ ቅዋም ጕባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ

Seb-Hidri Tigray press release on the war on Tigray

What started as a political crisis ended up in one of the bloodiest wars in the world, and the first conventional war in African soil conducted with such a massive scale of high-precision fighter drone missile bombardment. To Tigray, the last 110 Days have been days of mass killings, rampant rapes, disappearances, internal displacement and migration, looting and destruction of health facilities and schools, intentional killing of domestic animals, burning of crops, blockage of humanitarian aid, communication blackout, electricity blackout in most parts of Tigray.

Continue Reading Seb-Hidri Tigray press release on the war on Tigray

Three Tigray political parties issue demands

Their demands are targeted at the international community and include the immediate withdrawal of Eritrean army and Amhara militia, access to humanitarian aid and media, and independent investigation of crimes of atrocities and end to war and a start of negotiation.

Continue Reading Three Tigray political parties issue demands

መርገፂ እማመ ሰላም መንግስቲ ትግራይ

ይዅን እምበር እቲ ኵነታት ብሰላማዊ መንገዲ ንክዛዘም ሎሚ እዉን ቅሩባት ምዃንና ከም ህዝብን ከም መንግስትን ክነረጋግፅ ንደልይ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ናብ ሰላማዊ ልዝብ ንኣትዉ ግን ቀፂሎም ዝተቐመጡ ቅድመ ኵነታት ሙሉእ ብሙሉእ እንተተማሊኦም ጥራሕ እዩ።

Continue Reading መርገፂ እማመ ሰላም መንግስቲ ትግራይ

An ordinary woman recounts the war on Tigray, a story from Mekelle Times publication

My heart breaks for my beloved Tigray, and my heart starts to hold a grudge. I know this is a feeling that many share, and I am scared that with the grudge, slowly creeps in the need for revenge and hate. I don’t want to see my beloved Tigray destroyed by hate and the need for revenge

Continue Reading An ordinary woman recounts the war on Tigray, a story from Mekelle Times publication
What happened in Aksum? My personal account
Tigrai Hiking Group members posing for a photo shoot.

What happened in Aksum? My personal account

Exactly, after 8 days, on November 27, 2020, the Eritrean Army (around 50 – 80 soldiers) came back to Aksum and started patrolling the whole city, the nearby mountains and the churches.

Continue Reading What happened in Aksum? My personal account

ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ካብ ብሄራውያን ውድባት ፖለቲካ ትግራይ (ውናት፣ ሳወት፣ ባይቶና) ዝተውሃበ ናይ ሓባር መግለፂ

ከም ዝፍለጥ ሕዱር ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ትንፋስ ረኺቦም ምስ ኣንሳእረሩ ትግራይ ምድዓኽን ምድኻምን ፈላማይ ተግባሮም ጌሮም እዮም ተበጊሶም። እንሆ ድማ እዞም ሓይልታት እዚኦም ኩሉ ዘለዎምን ዘይብሎምን…

Continue Reading ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ካብ ብሄራውያን ውድባት ፖለቲካ ትግራይ (ውናት፣ ሳወት፣ ባይቶና) ዝተውሃበ ናይ ሓባር መግለፂ