መልእኽቲ ሓዘንን ኒሕን ካብ ኣብ ጸለምቲ (ትግራይ) ዝነብር ጐይተኦም ናብ ኣብ ወፃኢ ዝትርከብ ሓፍቱ ራሄል ነጋሲ

ብዓይነይ እናርአኹ ገዛይ ተቓጺሉ፤ ቤተሰበይ ተበቲኑ፤ ከም ሰብ ገኒዝና ክንቀብሮም ኣይክኣልናን ንቤተሰብና። ራሄል ሓፍተይ እከለ ኣሎ እከለ የለን ክብለኪ ኣይትጸበዪኒ። እቶም ብዓይነይ ዝርአኹዎም ዝሞቱ እውን ኣይነግረክን። ኣነ ጽባሕ የለኹን። ገድሊ…

Continue Reading መልእኽቲ ሓዘንን ኒሕን ካብ ኣብ ጸለምቲ (ትግራይ) ዝነብር ጐይተኦም ናብ ኣብ ወፃኢ ዝትርከብ ሓፍቱ ራሄል ነጋሲ