ኣብ ወረዳ ጕሎመኸዳ ከተማ ፋጺ፡ ብ ሰራዊት ኤርትራ ዝዓነወ መባእታዊ ሆስፒታል ዶ/ር ጸጋይ

ኣብ ወረዳ ጕሎመኸዳ ከተማ ፋጺ፡ ብ ሰራዊት ኤርትራ ዝዓነወ መባእታዊ ሆስፒታል ዶ/ር ጸጋይ
መባእታዊ ሆስፒታል ዶ/ር ፍጹም፡ ጕሎመኸዳ፡ ፋጺ።

መባእታዊ ሆስፒታል ዶ/ር ጸጋይ ኣብ ወረዳ ጕሎመኸዳ ከተማ ፋጺ ዝርከብ ሆስፒታል ኰይኑ ብመንግስትን ብብዓል ሃፍትቲ ዶር ጸጋይ ገብረእግዚኣብሔርን ብልዕሊ 55 ሚልዮን ብር ተሃኒጹ መስከረም 2010 ዓ/ም ብዕሊ ተመሪቑ ።

እዚ ሆስፒታል ዘመናዊ መለክዕታት ኣማሊኡ ዝተሃነጸን ኣድለይቲ ናውቲ ሕክምና ዝተማልኡሉን ሆስፒታል እዩ ነይሩ። እቲ ሆስፒታል ሓምለዋይ ቦታታት ዘለውዎ፤ ሕድሕድ ሓምለዋይ ቦታ ድማ፡ ሰማእታት ንዝምካር፡ ብስም ሰማእት ዝተስየመ እዩ ነይሩ።

እቱ ሆስፒታል ብስራሕቱ እውን ሞዴል እዩ ነይሩ። ሕዚ ግና ሙሉእ ብሙሉእ ብሰራዊት ሻዕብያ ዓንኒዉን መዓስከር ሰራዊት ኰይኑን ይርከብ። ካብ ማዕጾ ጀሚሩ ኣብ እቲ ሆስፒታል ዝነበሩ ንብረታትን ናውቲ ሕክምናን ሙሉእ ብሙሉእ ተዘሪፎም እዮም። ምሳሌታት ንምጽራሕ፡ ዲጂታል ኤክስረይ (ዋጋ ልዕሊ 10.5 ሚልዮን)፥ መሳሪሒታት ላቦራቶሪ ( ዋጋ ልዕሊ 8.8 ሚልዮን)፥ ኣፋውስን ናውት ሕክምናን ( ዋጋ 14 ሚልዮን)፥ ኣልትራሳዉንድ (0.6 ሚልዮን)፥ ልዕሊ 85 ዘመነዎት ዓራታት ተወሲዶም እዮም። ክወስድዎም ዘኢክኣሉ ድማ ብከቢድ ብረት ወቒዖምዎምን ኣቃጺሎምዎምን እዮም። ምሳሌ ጀነሬተርን ትራንስፎርመርን ተቓፂሎም እዮም። ብሓፈሻ ኵሉ ዓይነት ንብረት ዓኒዉ፥ ተዘሪፉ ወይ ተቓፂሉ እዩ። ኮምፒተራት፥ ልዕሊ 30 ሸልፍ፥ ልዕሊ 80 ጠሬጴዛታትን ካልኦትን፥ ብርክት ዝበሉ ማዕጾታት ነቒሎም ውሲዶምዎም እዮም። ብሓፈሻ ልዕሊ 160 ሚልዮን ብር ተዘሪፉ ኣሎ።

ቪድዮ

ገለ ክፍልታት እቱ ሆስፒታል መሕደሪ ዝሰረቅወን እንስሳት ኰይኖም ኣለው። ኣብ ገለ ክፍልታት ክዓ ኣብ ውሽጢ ኣጣል ይሓርዱሉ፥ ፈርሲ ኣብ ‘ሲንክ’ ይፍርሱ። ኣብ ሓደ ክፍሊ ድማ ጸብሒ ኣብ ውሽጢ ስለ ዝሰርሑ ጠቐር ብጠቐር ገይሮምዎ ኣለዉ። ኣብ በሪ ክዓ እቶም ወታደራት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ፅሒፎሙሉ ይርከቡ።

This Post Has One Comment

 1. Tigray prevail

  The destruction they caused to the People of Tigray clearly showed the fact that Eritreans are men of crippling low self-esteem, leading an extremely low quality of life, little to no education, ethical-moral values that govern their society while being led and administered by psychopathic and sadistic leader!
  I have no words to fully describe them although there are multiple traits that are manifested in the type and extent of atrocities they committed. As I said earlier, and you all knew, Criminals come to the crime scene with something(i.e criminal tools with which they perpetrate the pre-meditated crime-knife, guns, tanks, etc )and they leave something behind: victims of their unimaginable atrocities, Tegaru who got massacred, infrastructures got destroyed and burned and looted belongings etc, last but not least they left military tanks and guns and other commodities behind. Hence, they cannot claim they didn’t enter Tigray! Even bullets and guns could be traced back and easily attributed to their owners who purchased them including other details.

  After conducting a tiresome scholarly and erudite work, Our agricultural expert has pointed out that Tigray’s agriculture requires at least 120 billion Birr, and you all could imagine that we need a very large sum of money to revive other sectors, education, hospital, tourism, regional and local development etc . BTW, I would like to forward my revered and utmost appreciation for all those experts who are working hard to help their people! We wish them longevity and health.
  We need to urge and collaborate with one another to tackle all these man-made challenges that are imposed on us by internal and foreign mercenaries.

  Tigray shall Prevail!!

Leave a Reply