Connect with us

Uncategorized

ᎀት ብ ሰንኪ ጥምየት ኣብ ስሓርቲ ሳምረ

ብ ጎይትኦም ገብረእግዚኣብሔር ኣይተ ታደሰ ገብሩ ነባሪ ቍሸት መገንዓ፡ ጣብያ ዓምዲ ወያነ ደብረ ሓይላ፡ ወረዳ ሳምረ ዞባ ደቡብ ምብራቕ እዩ። ኣቦ...

More Posts

Copyright © TGHAT